Kan jag logga in på mitt kort utan att förbruka kortet?

Följ